Mé pracovní zkušenosti

Pedagogická praxe

– Pedagogická praxe na Osmiletém gymnáziu Buďánka (dnes Mensa gymnázium), práce s nadanými dětmi (2000 – 2005)

– Pedagogická praxe na ZŠ Hanspaulka (2006 – 2008)

Terapeutická praxe

– Terapeutická praxe se skupinou v psychiatrické léčebně Bohnice, denní stacionář pro lidi s psychotickým onemocněním  (2011 – 2013)

– Terapeutická praxe v Trianglu – centru pro rodinu, práce s dospělými, dospívajícími a dětmi, práce se skupinou i s třídním kolektivem (2011 – doposud)

Práce s dětmi a dospívajícími

– Trenérská praxe v tanečním sportu (2000 – 2006)

– Lektorská činnost,  Barevný svět dětí (2014)